Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Jak vybrat čerpadlo

Nabídka čerpadel je velmi široká. Čerpadla jsou zpravidla určena ke konkrétnímu účelu a z toho vychází jejich konstrukce i provedení. Aby čerpadlo spolehlivě sloužilo, je potřeba vždy vybrat správný typ s odpovídajícím výkonem a vlastnostmi. Čerpadlo bychom nikdy neměli používat k jinému účelu, než k jakému bylo zkonstruováno. Při provozu v neodpovídajících podmínkách by mohlo dojít k jeho poškození, provoz by byl neekonomický a nejspíše bychom ani nedosáhli požadovaného výkonu, což nám může způsobit mnoho starostí. Složitější instalace v rodinných domech, větších objektech nebo specifické přečerpávací systémy je vždy vhodné konzultovat s odborníky. Výběr čerpadla pro zavlažování zahrady, odvodňování zatopeného sklepa nebo zásobování chaty vodou ze studny však hravě zvládne i laik. Pro výběr správného čerpadla totiž stačí zvážit několik základních faktorů, kterým se podrobněji věnujeme v tomto průvodci. Čas, který strávíme pečlivým výběrem čerpadla, se nám zpravidla vrátí v podobě spolehlivého a bezproblémového používání čerpadla a jeho dlouhodobé životnosti.


Základní druhy čerpadel


Obecně se čerpadla využívají k přepravě kapalin z místa na místo. Existuje nepřeberné množství čerpadel sloužících pro čerpání pitné nebo užitkové vody v domácnosti, pro přečerpávání odpadní a splaškové vody, pro odvodňování nebo zavlažování. Bez čerpadel bychom se pochopitelně neobešli ani u mnoha topných a chladicích systémů, ve zdravotnických zařízeních, vodohospodářských systémech a obecně v průmyslových provozech. Čerpadla pomáhají při povodních, při suchu a někdy také zachraňují životy. S čerpadly se prostě setkáváme na každém kroku, aniž si to často uvědomujeme.

V tomto průvodci se zaměříme na nejčastěji používané typy čerpadel, které jsou primárně určeny pro čerpání pitné nebo užitkové vody, odpadní vody ale i kalů či splašků. Při výběru vhodného čerpadla záleží zejména na tom, jaké množství kapaliny, do jaké výšky a vzdálenosti a z jakého zdroje chceme čerpat. Podle toho volíme odpovídající typ čerpadla, přičemž z technického hlediska můžeme čerpadla rozdělit na dva základní druhy – odstředivá (hydrodynamická) a objemová (hydrostatická) čerpadla.

Nejčastěji používaná odstředivá čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté i znečištěné vody, dosahují vysokých průtoků (množství čerpané kapaliny) a jsou spolehlivá a provozně nenáročná. Tento druh čerpadel se používá u naprosté většiny domácích aplikací – zavlažování, zásobování vodou z vrtu nebo studny, odvodňování, přečerpávání, otopné soustavy apod. Objemová čerpadla přeměňují mechanickou energii na hydraulickou přímo a patří mezi ně např. pístová, membránová, lamelová nebo šneková čerpadla. Objemová čerpadla se používají pro menší průtoky a vyšší tlaky. Účinnost hydrostatických čerpadel je vyšší, avšak mají větší rozměry, složitější konstrukci a vyšší pořizovací náklady. Kromě odstředivých a objemových čerpadel existují i další speciální druhy čerpadel, například proudová čerpadla nebo trkače, jejich využívání však není tak časté.Jakou vodu a z jakého zdroje budeme čerpat


Prvním kritériem pro výběr správného čerpadla je charakter a zdroj čerpané kapaliny. Pitnou vodu zpravidla čerpáme z podzemních zdrojů (studna nebo vrt) prostřednictvím povrchových odstředivých čerpadel nebo ponorných čerpadel. Pro čerpání pitné vody bychom samozřejmě měli zvolit čerpadlo s atestem na pitnou vodu, a protože se jedná o jednu ze základních potřeb v našem domě nebo chatě, vyplatí se připlatit si za spolehlivé čerpadlo vyrobené z kvalitních materiálů.

Čistá užitková voda (dešťová voda, voda z řeky, rybníka, drenáží nebo nádrží) většinou nevyžaduje speciální čerpadlo, ale musíme vhodným způsobem zabránit průniku případných nečistot a pevných částí do čerpadla, což u povrchových čerpadel zpravidla zajišťuje sací koš na konci sací hadice, nebo sací mřížka na sací části ponorného čerpadla. Některá čerpadla pro užitkovou vodu zvládnou díky své konstrukci čerpat i mírně znečištěnou vodu (tzv. drenážní nebo odvodňovací čerpadla), nelze je však použít pro čerpání splašků nebo fekálií.

Pro hodně hluboké vrtané studny a vrty jsou vhodná ponorná čerpadla o menším průměru (zejména u vrtů), vždy musíme počítat i s určitou rezervou, nejméně s 10 milimetry oproti průměru vrtu. Jinak by totiž mohlo například při zapadnutí kamínku nebo změně průběhu vrtu (u starších vrtů) dojít k tomu, že čerpadlo by již nebylo možné vyjmout a tak by mohla hrozit i ztráta čerpadla či znehodnocení a zničení celého vrtu. Pro kopané studny raději použijme čerpadla o větším průměru, která zajišťují díky svým rozměrům i lepší chlazení čerpadla.

Pro čerpání splašků a kalů použijeme tzv. kalová čerpadla, která mají speciální konstrukci, jsou vyrobena z odolných materiálů a jejich oběžné kolo zvládne čerpat i husté kapaliny s příměsí. Kalové čerpadlo může být osazeno řezacím zařízením, které nejprve rozmělní hrubé nečistoty nebo vláknité části. Zvláštní kategorií jsou kalová čerpadla určená pro čerpání abrazivních kapalin (nejčastěji s příměsí písku), která jsou odolná proti obrušování oběžného kola a ostatních hydraulických částí čerpadla.


Kolik vody potřebujeme čerpat


Velmi důležitým a často jedním z rozhodujících parametrů je požadovaný objem čerpané vody za určitý časový úsek neboli průtok. Čerpadlo bychom měli volit tak, aby se námi požadovaný průtok nacházel kolem optimálního provozního bodu čerpadla. Pokud vybereme čerpadlo s nedostatečným výkonem, nebude schopné čerpat námi požadované množství vody. Naopak zbytečně naddimenzované čerpadlo s výrazně vyšším výkonem bude zbytečně drahé a bude pracovat s nízkou účinností, což se projeví ve zvýšených nákladech na spotřebu energie a snížení životnosti čerpadla.

Průtok se označuje Q a je uváděn v m3/hod, čímž vyjadřuje objem kapaliny, které čerpadlo dokáže za hodinu přečerpat. Pro stanovení požadovaného průtoku musíme vypočíst nebo alespoň odhadnout maximální současnou spotřebu vody. Maximální současná spotřeba vody by měla zohledňovat všechna místa, u kterých může současně docházet k odběru vody, přičemž tuto spotřebu ovlivňuje hlavně počet osob v domácnosti a počet a charakter odběrných míst (sprcha, vana, umyvadlo, záchod apod.). Odběrná místa pochopitelně zpravidla nejsou v provozu všechna současně, proto se snažíme stanovit maximální současnou spotřebu vodu (včetně rezervy).

Pokud chceme průtok stanovit alespoň přibližně, můžeme vycházet z obecně uváděné průměrné spotřeby vody, která se pro běžný rodinný dům pohybuje kolem 3 m3/hod (reálně v rozmezí od 2 do 4 m3/hod). Pro větší objekty je potřeba maximální současnou spotřebu vypočíst podle počtu osob a odběrných míst. K tomu můžeme využít průměrné spotřeby podle jednotlivých druhů odběrných míst.


Odběrné místoØ Spotřeba
l / secl / minm3 / hod
Sprcha0,2120,7
Vana0,3181,1
Umyvadlo0,160,36
Kuchyňský dřez0,2120,7
WC0,160,36
Pračka0,160,36
Myčka nádobí0,2120,7

Pro zalévání a postřik zahrady můžeme vycházet z orientační spotřeby v rozmezí 0,7 – 1,5 m3/hod, zejména u rozsáhlejších rozvodů však musíme také zohlednit potřebu vyššího tlaku vody a dostatečný průtok přívodní hadice nebo potrubí.

Údaje o průtokovém výkonu čerpadla najdeme nejčastěji na výrobním štítku nebo v dokumentaci k přístroji. Musíme ale brát v potaz, že je většinou udáván maximální průtok čerpadla při nulové dopravní výšce, měřený na výstupu čerpadla. Což znamená, že ve skutečném provozu tento maximální parametr nebude dosahován. Reálný výkon bude vždy nižší, a to zejména v závislosti na dopravní výšce, kterou čerpadlo musí překonat.


Do jaké vzdálenosti potřebujeme čerpat


Dopravní výška se označuje H, uvádí se v metrech a udává, do jaké výšky (vzdálenosti) musí čerpadlo vodu dopravit. Dopravní výška vlastně představuje tlak, pod jakým čerpadlo dokáže kapalinu dopravovat, neboť čím vyšší tlak dokáže čerpadlo vyvinout, tím vyšší je dopravní výška (vzdálenost). Naše dopravní výška je dána především výškovým rozdílem mezi zdrojem vody a odběrnými místy (rozvody vody). K takto stanovené výšce ještě musíme přičíst požadovaný tlak v odběrném místě a ztráty dopravní výšky v potrubí a hadicích, kterými vodu dopravujeme.

Požadovaný tlak můžeme v dopravní výšce přibližně zohlednit tak, že přičteme cca 10 m na 1 bar (0,1 MPa) požadovaného tlaku, takže např. při požadovaném tlaku 3 bar musíme přičíst alespoň 30 m dopravní výšky. Ztráty dopravní výšky ovlivňuje zejména druh potrubí a průtok čerpané kapaliny a zpravidla se stanovují podle tabulek. Pro jednodušší instalace s nižšími průtoky a s průměrem potrubí alespoň 5/4“ můžeme použít přibližný výpočet ztrát, kdy za každých 10 m potrubí přičteme 1 m dopravní výšky. Tento výpočet je však pouze orientační a vždy je lepší pro konkrétní instalaci vypočítat ztráty přesně podle tabulek, s čímž vám rádi pomůžeme.

U kalových čerpadel může být stanovení dopravní výšky složitější, protože bychom měli zohlednit charakter čerpané kapaliny a ztráty způsobené třením. Rovněž může docházet ke změnám ve složení čerpaných kalů a řadě dalších specifik, takže výběr kalového čerpadla pro složitější instalace je vždy vhodné konzultovat s odborníky.


Jak vybrat čerpadlo podle požadovaného průtoku a dopravní výšky


Pokud jsme stanovili požadovaný průtok a dopravní výšku, můžeme se pustit do výběru konkrétního čerpadla. Námi požadovaný průtok a dopravní výška se souhrnně nazývají provozní bod. Při výběru čerpadla hledáme takové zařízení, které dosáhne našeho provozního bodu s co nejvyšší energetickou účinností.

Každé čerpadlo má určitou výkonnostní charakteristiku – s rostoucí dopravní výškou klesá čerpané množství kapaliny a naopak. Tato charakteristika se zobrazuje graficky, je dána technickým řešením čerpadla a většinou ji nelze měnit (se stárnutím čerpadla však dochází ke snižování čerpacího výkonu). S tím, jak se pohybujeme na výkonnostní křivce čerpadla, se také mění účinnost čerpadla, přičemž pro každé čerpadlo je možné stanovit optimální provozní interval, v jehož rozmezí je provoz čerpadla energeticky efektivní. Za tento interval můžeme zpravidla požadovat střední třetinu křivky. Při výběru čerpadla tak hledáme takové čerpadlo, pro které náš provozní bod leží na střední třetině křivky čerpadla. Málokdy se nám podaří nalézt čerpadlo, které bude přesně odpovídat našemu provoznímu bodu. Důležité však je vybrat takové čerpadlo, které dokáže zajistit námi požadovaný průtok a dopravní výšku a u kterého náš provozní bod bude ležet v optimálním provozním intervalu čerpadla.


Co ještě zvážit při výběru čerpadla


  • Jak často bude čerpadlo pracovat – Při výběru čerpadla je rovněž důležité, jak často chceme čerpat. Životnost čerpadla totiž mj. ovlivňuje četnost spínání elektromotoru. Pro občasné používání např. pro zavlažování můžeme pořídit menší plastové čerpadlo. Pro nepřetržitý 24h provoz je téměř nezbytné koupit kvalitní nerezové čerpadlo určené pro nepřetržitý provoz.
  • Jaký proud budeme využívat – Některá čerpadla jsou uzpůsobena pro provoz na třífázový proud. Pokud chceme třífázový proud pro provoz čerpadla používat, měli bychom ověřit jeho dostupnost v místě a vybrat čerpadlo, které je pro něj určeno.
  • Vydatnost zdroje vody – Zejména v případech, kdy je výkon čerpadla vyšší než vydatnost našeho zdroje, musíme instalovat hlídač hladiny, aby nedošlo k úplnému vyčerpání zdroje. Vydatnost zdroje bychom také měli porovnat s námi vypočteným požadovaným průtokem a ověřit, zda jsme z našeho zdroje schopni zabezpečit potřebu vody.
  • Automatické spínání a ochrana proti chodu nasucho – Chceme-li aby čerpadlo fungovalo automaticky (např. při dosažení určité hladiny), mělo by být osazeno automatickým spínáním. To může být zajištěno prostřednictvím integrovaného nebo plovákového spínače. Plovákový spínač však nemusí správně fungovat v úzkých šachtách nebo vrtech. Většinu čerpadel je také nutné chránit proti chodu nasucho, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Ochrana chodu na sucho může zajišťovat plovákový spínač, který čerpadlo při stanovené výšce hladiny automaticky vypne, nebo integrovaná pojistka proti chodu nasucho.
  • Samonasávací schopnost – Samonasávací čerpadla dokáží nasát vodu z hloubky až 8 metrů (větší výška není v reálném provozu vzhledem k fyzikálním zákonům možná), což je užitečné, pokud dojde k netěsnosti sacího potrubí. Běžné čerpadlo je nutné v těchto případech znovu zavodnit, ale samonasávací čerpadlo si vodu nasaje samo a netěsnost se projeví pouze únikem vzduchu.
  • Cenová hladina – Na trhu je dnes dostupné nepřeberné množství čerpadel od různých výrobců a v různých cenových hladinách. Malá plastová čerpadla vyráběná v Číně a ve velkém prodávaná v hobymarketech je možné pořídit za ceny začínající od 1 000 Kč. Nelze obecně říci, že tyto výrobky jsou špatné. Vždy záleží na účelu, k jakému čerpadlo potřebujeme, a očekáváním, která na čerpadlo klademe. Levné plastové čerpadlo může skvěle posloužit, pokud např. potřebujeme čas od času vyčerpat vodu ze zahradního bazénu. Nemůžeme však očekávat, že nám vydrží 10 let. Naproti tomu pokud do nového domu pořizujeme domácí vodárnu, která bude celý dům zásobovat pitnou vodou, nebo kalové čerpadlo pro odvádění splašků do kanalizace, určitě bychom se měli raději spolehnout na kvalitní a prověřené značky. V našem internetovém obchodě naleznete jak levná plastová čerpadla pro občasné použití, tak vysoce kvalitní produkty největších světových výrobců. Vždy se však jedná o prověřená čerpadla, kterým věříme a která bychom si sami koupili.

Pokud budete potřebovat poradit s výběrem čerpadla, neváhejte nás kontaktovat nebo nám zaslat poptávku.

Rádi vám pomůžeme vybrat správné čerpadlo!


POTŘEBUJETE  PORADIT?

Máte zájem o čerpadlo? Zašlete nám nezávaznou poptávku.

Poptávka

Zavolejte nám! Rádi Vám pomůžeme vybrat správné čerpadlo.

799 512 789

Zavřít