Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

PODMÍNKY POUŽITÍ WEBU

Internetový obchod a webové stránky na doméně www.ČerpadlaBezStarostí.cz (dále také "webové rozhraní") provozuje společnost Aquafam a.s. se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8, IČ 03168204, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835 (dále také "provozovatel").

Uživatel webového rozhraní, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím nakupuje, registruje se na něm nebo ho jenom navštěvuje, bere na vědomí níže uvedené podmínky použití webového rozhraní a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za (a) škody způsobené užíváním webového rozhraní v rozporu s níže uvedenými podmínkami, (b) škody způsobené neznalostí níže uvedených podmínek ani (c) za důsledky používání webového rozhraní, přestože uživatel nesouhlasí s níže uvedenými podmínkami.

Registrace na webu

Uživatel se může na webovém rozhraní registrovat prostřednictvím registračního formuláře nebo při nákupu zboží, přičemž pro registraci je nutné zadat alespoň jméno uživatele, kontaktní e-mail a kontaktní telefon. Registrací je uživateli založen uživatelský účet, který může využívat při nakupování zboží a pro správu svých objednávek a kontaktních údajů.

Uživatel je povinen při registraci sdělit pravdivé údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje. Provozovatel doporučuje uživateli průběžně aktualizovat informace o svém uživatelském účtu zejména kontaktní údaje.

Pro přístup do uživatelského účtu je nutné zadat uživatelské jméno a přístupové heslo (dále také "přístupové údaje"). Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje k uživatelskému účtu v tajnosti, chránit je a nesdělovat je třetím osobám. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetí osobou, porušil-li uživatel svou povinnost chránit přístupové údaje.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, jehož prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek použití webového rozhraní.

Ochrana osobních údajů

Přístup na webové rozhraní nebo některé služby poskytované provozovatelem na tomto webovém rozhraní mohou být úplně nebo částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě uživatele. Provozovatel je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (číslo registrace 00064603).

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží zákazníkovi, a společnostem zjišťujícím spokojenost kupujícího s nákupem.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.  a AddWords provozované společností Google Ireland Limited. Tato technologie nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností. K tomuto účelu jsou využívány soubory cookies (viz dále). Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas s použitím těchto informací a zobrazování reklamy.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

S výslovným souhlasem zákazníků provozovatel dále využívá jejich osobní údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty. Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu uděluje zákazník při registraci do webového rozhraní nebo při objednání zboží. V souladu s obchodními podmínkami provozovatele a zákonem o ochraně osobních údajů může uživatel odmítnout tento souhlas poskytnout nebo může poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat, což samo o sobě neznemožňuje uzavření kupní smlouvy.

Ochrana autorských práv

Veškeré materiály publikované na webovém rozhraní jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webovém rozhraní uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být rovněž chráněny dalšími právy dotčených osob (zejména výrobců, distributorů a dodavatelů). Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webového rozhraní (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, průvodce výběrem vhodného produktu, rozdělení kategorií a parametrů produktů, rady a tipy pro zákazníky) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné využívání fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Soubory cookies a služby společnosti Google

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb a zvýšení uživatelského komfortu využívá webové rozhraní tzv. soubory cookies. Provozovatel také využívá služby společnosti Google (zejména Google Analytics), v jejichž rámci může rovněž dochází k využívání souborů cookies.

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve prohlížeči uživatele a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti webového rozhraní, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi,
  • při zapamatování přihlašovacích údajů uživatelů, takže je nemusí pokaždé zadávat,
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají uživatelé nejčastěji; na základě toho může provozovatel co nejlépe přizpůsobit svou nabídku požadavkům zákazníků,
  • pomáhají provozovateli zjistit, které reklamy si uživatelé nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení webového rozhraní nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace o souborech cookies je možné nalézt např. na wikipedii.

Podmínky používání služeb Google Analytics jsou k dispozici např. zde:


Používání souborů cookie je možné nastavit pomocí internetového prohlížeče uživatele. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče uživatele odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel upozorňuje, že informace na webovém rozhraní jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby uvedené na webovém rozhraní a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z webového rozhraní nebo jiných odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Provozovatel negarantuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Provozovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webovém rozhraní, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady omezit, pozastavit nebo ukončit přístup uživatele na webové rozhraní, pokud se uživatel při užívání webového rozhraní dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání. Uživatel je v tomto případě povinen uhradit provozovateli škodu, která jeho jednáním provozovateli prokazatelně vznikla.Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Provozovatel je oprávněn podmínky pro použití webu kdykoliv změnit.

V Praze dne 1. května 2018

Aquafam a.s.


POTŘEBUJETE  PORADIT?

Máte zájem o čerpadlo? Zašlete nám nezávaznou poptávku.

Poptávka

Zavolejte nám! Rádi Vám pomůžeme vybrat správné čerpadlo.

799 512 789

Zavřít