Jak připojit a nastavit klasický tlakový spínač


Tlakový spínač zajišťuje automatické spínání a vypínání čerpadla v závislosti na tlaku kapaliny v systému. Používá se zejména u domácích vodáren a jiných systémů, kde potřebujeme, aby se čerpadlo spouštělo automaticky. Tlakový spínač se používá v kombinaci s tlakovou nádobou, která zajišťuje postupnou změnu a kompenzaci tlaku v soustavě.

Tlakový spínač

Princip fungování tlakového spínače je jednoduchý: Představme si domácí vodárnu, kde máme čerpadlo, tlakovou nádobu a tlakový spínač. Nádoba domácí vodárny je naplněna vodou a celý systém je natlakovaný např. na 3,5 baru. Otevřeme kohout a z nádoby začne vytékat voda, tlak v systému postupně klesá. Když klesne např. na 2,1 baru, tlakový spínač spustí čerpadlo a to začne dodávat vodu. Následně uzavřeme kohout, ale čerpadlo ještě chvíli běží, aby dočerpalo vodu do tlakové nádoby. S přibývající vodou v tlakové nádobě roste tlak v celém systému a když opět dosáhne původních 3,5 baru, tlakový spínač čerpadlo vypne. Domácí vodárna je natlakovaná a připravena k dalšímu použití.

Tlak, kdy tlakový spínač spouští čerpadlo (v příkladu 2,1 baru), se nazývá zapínací tlak. Tlak, při kterém se čerpadlo vypne (v příkladu 3,5 baru), je vypínací tlak. Zapínací a vypínací tlak je na tlakovém spínači přednastaven z výroby, ale téměř u všech tlakových spínačů je možné oba tlaky v určitém rozmezí upravit tak, aby vyhovovaly konkrétní instalaci.


Domácí vodárnaPřipojení tlakového spínače


Připojení tlakového spínače je relativně snadná záležitost. Tlakový spínač je nejprve potřeba připojit do systému a následně provést připojení elektrických kabelů. Nezapomeňte však, že elektrické připojení smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací.

 • Pokud měníte starý tlakový spínač, nejprve odpojte čerpadlo od zdroje napětí a vypusťte ze systému všechnu vodu. Následně odmontujte starý tlakový spínač.
 • Nový tlakový spínač demontujte povolením černé plastové matičky na horní části krytu spínače.
 • Povolte kabelové průchodky a protáhněte do spínače kabely. Jeden kabel vede z čerpadla do spínače, druhý kabel vede ze spínače do elektrické zásuvky (zpravidla se používá kabel se zástrčkou).
 • Kabely připojte do odpovídajících pozic na svorkovnici spínače. Do pozic označených zpravidla "MOTOR" připojte kabel z čerpadla. Do pozic označených zpravidla "LINE" připojte napájecí kabel. Do spodní pozice připojte uzemňovací žíly kabelů.
 • Po připojení kabelů upravte dle potřeby délku kabelu ve spínači a pro zafixování kabelů utáhněte kabelové průchodky.
 • Namontujte zpět kryt spínače.
 • Připojte nový tlakový spínač na armaturu. Běžně používané tlakové spínače mají zpravidla převlečnou maticí s vnitřním závitem o průměru 1/4". Pro připojení tedy potřebujete protikus s vnějším závitem 1/4". U domácích vodáren se tlakové spínače nejčastěji připojují na 5-cestnou armaturou.
 • Tlakový spínač může být v systému připojen v kterémkoliv místě mezi čerpadlem a prvním odběrným místem (kohoutem). Doporučuje se však připojit tlakový spínač co nejblíže tlakové nádobě. Např. u domácích vodáren s ponorným čerpadlem se tlakový spínač zpravidla připojuje přímo na tlakovou nádobu (přes armaturu).
 • Zavodněte čerpadlo a připojením ke zdroji napětí vyzkoušejte, zda tlakový spínač funguje správně. Ověřte, zda je tlakový spínač dostatečně utěsněn a kolem matice neutíká voda. Případně utáhněte připojovací matici nebo vyměňte těsnění v matici.
 • Nevyhovuje-li vám zapínací nebo vypínací tlak, upravte nastavení tlakového spínače (viz následující kapitola).

Připojení tlakového spínače

Pokud potřebujete připojit čerpadlo s 3-fázovým napětím 400V, je nutné použít tlakový spínač, který je pro toto připojení určen. Tlakový spínač lze pořídit buď univerzální pro napětí 230V i 400V, nebo pouze pro 230V.


Připojení tlakového spínače

Nastavení tlakového spínače


Každý tlakový spínač má z výroby přednastavený zapínací a vypínací tlak. Pokud nám toto nastavení nevyhovuje, je možné tlakový spínač přenastavit. K tomu slouží nastavovací a diferenciální matice pod plastovým krytem spínače. Nastavování tlakového spínače funguje tak, že se nejprve nastaví zapínací tlak a potom se diferenciální maticí nastavuje vypínací tlak. Pro nastavení zapínacího a vypínacího tlaku postupujte následovně:

 • Povolením plastové matky odmontujte horní kryt tlakového spínače.
 • Čerpadlo nechte zapojené a na kontrolním manometru sledujte, jak se mění zapínací a vypínací tlak.
 • Pro nastavení zapínacího tlaku otáčejte nastavovací maticí až do dosažení požadované hodnoty zapínacího tlaku. Otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje zapínací tlak. Otáčením proti směru hodinových ručiček se snižuje zapínací tlak.
 • Pro nastavení vypínacího tlaku otáčejte diferenciální maticí až do dosažení požadované hodnoty vypínacího tlaku. Otáčením po směru hodinových ručiček se zvyšuje vypínací tlak (zvyšuje se rozdíl mezi zapínacím a vypínacím). Otáčením proti směru se snižuje vypínací tlak.
 • Namontujte zpět horní kryt tlakového spínače.
 • Tlakové spínače mají minimální nastavitelný rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem zpravidla 0,6 baru. Pokud je diferenciální matice příliš utažena, není možné zvyšovat zapínací tlak. V tomto případě je nejprve potřeba diferenciální matici zcela povolit, nastavit zapínací tlak a následně vypínací.

Připojení tlakového spínače

Nejprodávanější tlakové spínače


Pro běžné instalace v rodinných domech jsou nejčastěji používány tlakové spínače se zapínacím tlakem 2,1 baru a vypínacím tlakem 3,5 baru. Nicméně jak je popsáno výše, zapínací a vypínací tlak lze dle potřeby přizpůsobit, takže nastavení spínače z výroby není rozhodující. Důležité je spíše zvážit, zda budeme připojovat čerpadlo pro napětí 230V nebo 400V. U třífázových čerpadel na 400V je nutné vybrat tlakový spínač, který toto připojení umožňuje.

Z naší nabídky je nejprodávanějším tlakovým spínačem PSM 2,1-3,5 bar 230V, který je vhodný pro většinu instalací s jednofázovým čerpadlem. Pro náročnější podmínky a speciální instalace lze doporučit profesionální tlakový spínač TSA 3S 2-3,5 bar. Tento spínač je možné použít i pro třífázová čerpadla a umožňuje jednodušší přesnější nastavení tlaků.

Zobrazit kompletní nabídku tlakových spínačů


POTŘEBUJETE  PORADIT?

Máte zájem o čerpadlo? Zašlete nám nezávaznou poptávku.

Poptávka

Zavolejte nám! Rádi Vám pomůžeme vybrat správné čerpadlo.

799 512 789

Zavřít